Trboušany

Také Trboušany neměli a ani nyní nemají kapli, jen zvoničku blízko školy.V roce 1775 byla postavena dřevěná zvonice se zvonkem, na jejím místě pak byla postavena v roce 1882 jednotřídní škola, u které byla přistavěna nová zvonice.

Za I. Světové války byly sńaty oba zvony, které visely na zvonici. Tyto zvony ulil mistr Hiller z Brna v r. 1894. Zvony byly rekvírovány 23. února 1917. Dne 24. března byl zapůjčen na zvonici zvon „Svatá Kateřina“ ulitý v r. 1729 jako zvon z kaple sv.Barbory v Dolních Kounicích. Poněvadž v roce 1922 bylo žádáno o navrácení zvonu do Dolních Kounic, darovali trboušanští manželé Jan a Žofie Bundálkovi z č.30 a Martin a Anežka Kolesovi z č.34 dva zvony. Bundálkovi větší zvon v ceně 4.400 kč a Kolesovi menší v ceně 2.500 kč, které ulila firma Manoušek z Brna a 28 srpna 1922 byly zvony zavěšeny.

 

Zvonička v Trboušanach