Poděkování za úrodu 2020

Letos budeme děkovat Bohu za úrodu v sobotu 3.října 2020 v 17.00 hodin mší svatou v poutní kapli nad městem, u oltáře sv.Františka, který má svátek následujícího dne. V neděli 4.října budou ovšem  bohoslužby  už ve farních kostelích v Kounicích, Pravlově a Bratčicích. Srdečně Vás zveme na sobotní děkovnou liturgii. Za všech okolností máme mnoho důvodů Dárci děkovat. Vděčnost rozšiřuje srdce. Křesťan ví,že všechno je dar Boží lásky. Nic se neděje náhodou, za vším hledej tajuplnou, laskavou Prozřetelnost. Náhoda je Boží inkognito.

 


Nová výmalba kostela v Mělčanech

Finanční péčí obecního úřadu v Mělčanech zazářil kostel k poutní slavnosti Nanebevzetí 2020 novou vnitřní krásou.   Fotky najdete zde.

Pouť ke sv.Antonínovi jinde ve světě

V neděli 14.června 2020 se uskutečnila tradiční oslava sv.Antonína. Ranní  mše sv. v 7.45 ve farním kostele a prosebná mše v poutní kapli nad městem v 10.00 hodin. Na následujících odkazech se můžete podívat na oslavy sv. Antonína jinde ve světě.

Padova, vyzvánění zvonů baziliky sv. Antonína

Albánie, poutní slavnost sv. Antonína

Albánie, největší poutní místo zasvěcené sv. Antonínovi

Oslava sv. Antonína na Srí Lance

Padova, průvod v předvečer svátku sv. Antonína


Varhany jako dar vzácnému jubilantovi

90 let života a 60 let služby varhaníka slaví pan Stanislav Liškutin.V záplavě gratulací vyniká blahopřání s poděkováním od brněnského otce biskupa Vojtěcha.Mezi mnoha dary farníků a zpěváků chrámového sboru zase budí pozornost sladké varhany.Vzácnému jubilantovi děkují obě farnosti-kounická i pravlovská,které se připojují k modlitbám za hojné Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Fotky najdete zde.

Poděkování pana Liškutina.

Milí farníci, moc vám děkuji za vaše blahopřání a dary k mým devadesátinám, které mi předala Janka Navrátilová vašim jménem.

Stanislav Liškutin

 


Kefasfest 2019

Letošní ročník Kefasfestu se z důvodu nařízení vlády neuskuteční.

Snad budou pro rok 2021 lepší podmínky a budeme moci řádně oslavit a prožít kulatý 10. ročník festivalu, 25. – 27. 6. 2021.

 

Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů
Osmý ročník festivalu se uskutečnil o víkendu 21.- 23. 6. 2019 v areálu bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích.

Fotografie najdete zde.

Další odkazy na videa a fotky: 1, 2,  3 , 4, 5

 


50 milionů vyžaduje oprava farního kostela

Fotky a plánky najdete zde - 1, 2. 3, 4, 5, 6.