Žehnání mladého vína 2017

Fotky najdete zde.


Tříkrálová sbírka 2018

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018:Dolní Kounice 59.397,- Moravské Bránice 32.584,- Nové Bránice 32.193,- Trboušany 30.337,- Mělčany 22.129,- Celková výše sbírky:176.640,- Poděkování všem koledníkům i dárcům letošní sbírky.

Fotky najdete zde.


Vánoční mše - nahrávka chrámového sboru

Video s nahrávkou smíšeného chrámového sboru při farním kostele sv. Petra a Pavla v Dolních Kounicích na Hod Boží vánoční můžete shlédnout zde.Požehnání nového zvonu v Trboušanech

V sobotu 11. 11. 2017 byl požehnán nový zvon Svatý Josef. Fotky najdete zde.

DVD si můžete zakoupit  na OÚ Trboušany za 100,- Kč. Film obsahuje i záběry odlévání zvonu v Brodku u Přerova.


Pravlov - oprava fasády kostela a sanační práce

Fotky najdete zde.


Kefasfest 2017

"Letošní Kefasfest v Dolních Kounicích byl naplněn opravdovou radostí." facebook  o.biskupa Pavla Konzbula.  Fotky najdete zde.

Další fotky najdete zde.

Video z vystoupení Pavla Calty nejdete zde a také zde.

Další odkazy na fotky jsou zde - 1  2  4  5


Žehnání dvou zrestaurovaných křížů v Moravských Bránicích

 

 Fotky z žehnání najdete zde.


Farní kostel volá po opravě

Vlhkost zdí, vnější degradovaný akronátový nátěr fasády, odpadávání omítek,vnitřní fermežový nátěr, eternitová střecha, rezavé věžní hodiny a břidlicová věž. Generální oprava je odhadována na 15 milionů korun.

Více fotek najdete zde.


Sanační práce ve farním kostele

Fotky najdete zde.