Poděkování za úrodu 2018

Ve čtvrtek 4.října 2018 v 17.00 poděkujeme na Antoníčku u oltáře svatého Františka -  Bohu,Dárci všech  darů za letošní úrodu a veškeré dobrodiní, které přijímáme z Božích rukou. Každý den máme tisíc důvodů zpívat vděčný chvalozpěv Te Deum-Bože, chválíme tebe. Kdo děkuje a chválí, ví kdo je Dárcem. Přijďte děkovat a chválit milosrdného Otce s námi, ve společenství se svatým Františkem. Náhoda neexistuje. Za vším, i ve zkouškách je něžná Boží prozřetelnost.


Rekolekce rosického děkanství

Setkání kněží 11.září 2018 tvoří koncelebrovaná mše svatá, prohlídka  Rosa coeli, jednání v klášteře a společný oběd.

Více fotek najdete zde.


11 salesiánů u oltáře a 20 salesiánek  v kostele

Rozloučení s paní Jitkou Liškutinovou, manželkou pana varhaníka, se zúčastnila početná skupina salesiánských kněží a řeholnic z duchovní rodiny sv. Dona Boska. Více fotek najdete zde.


Žehnání hasičského auta a praporu v Mor. Bránicích

V sobotu 23. června 2018 u příležitosti oslav 110 let založení SDH Moravské Bránice byl požehnán  hasičský prapor a nové auto. Fotky najdete zde.

První svaté přijímání

V neděli 3. června 2018 přijalo 7 dětí první svaté přijímání. Fotky si můžete prohlédnout a případně objednat zde.

Pravlov - oprava fasády kostela a sanační práce

Fotky najdete zde.


Farní kostel volá po opravě

Vlhkost zdí, vnější degradovaný akronátový nátěr fasády, odpadávání omítek,vnitřní fermežový nátěr, eternitová střecha, rezavé věžní hodiny a břidlicová věž. Generální oprava je odhadována na 15 milionů korun.

Více fotek najdete zde.


Sanační práce ve farním kostele

Fotky najdete zde.