Pouť svatého Antonína Paduánského

V neděli 10.června oslavíme  svatého Antonína z Padovy jednak ranní mší  v
7.45 ve farním kostele a potom v 10.00 hodin v poutní kapli nad městem. Hlavním
celebratem je salesiánský otec Jaroslav Němec, SDB, farní kaplan Žabovřesky, učí
na Cyrilometodějské církevní základní škole v Brně. Při poutní mši zpívá smíšený
chrámový sbor. Na závěr uctíme relikvii Divotvůrce.Za známých podmínek lze
získat poutní účastí plnomocné odpustky.Srdečně zve farní společenství.

Světec ve svérázné analogii přirovnává Pannu Marii ke slonovi. Jako se slon
bojí nejmenší myšky, tak i Maria, která je obrem ve své ctnosti a moci, bojí se
nejmenšího hříchu.


Kefasfest 2018

Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů.
Na akci vystoupí skupina Poetika, Pokáč, Noemiracles, OKno, Czech It Out, improvizační skupina Impro Džow a další.

Program doplňují výstavy, filmy, divadlo a přednášky na aktuální témata.
Cílem akce je zprostředkovat křesťanskou kulturu široké veřejnosti, ať už skrze různé hudební žánry, fotky nebo divadlo. Vítáni
jsou všichni, kteří mají rádi dobrou společnost a pozitivní atmosféru.

Sedmý ročník festivalu se uskuteční o víkendu 22. - 24. 6. 2018 v areálu bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích.

Součástí akce je doprovodný program, který zahrnuje sportovní aktivity (sjíždění řeky, vodní bitva, apod.), kreativní
workshopy a přednášky. Nově pro návštěvníky připravujeme jamstage. Orázky z minulých ročníků najdete  zde  , zde a zde.Velikonoční mše - nahrávka chrámového sboru

Nahrávku chrámového sbotu najdete zde.


Žehnání mladého vína 2017

Fotky najdete zde.


Požehnání nového zvonu v Trboušanech

V sobotu 11. 11. 2017 byl požehnán nový zvon Svatý Josef. Fotky najdete zde.

DVD si můžete zakoupit  na OÚ Trboušany za 100,- Kč. Film obsahuje i záběry odlévání zvonu v Brodku u Přerova.


Pravlov - oprava fasády kostela a sanační práce

Fotky najdete zde.


Kefasfest 2017

"Letošní Kefasfest v Dolních Kounicích byl naplněn opravdovou radostí." facebook  o.biskupa Pavla Konzbula.  Fotky najdete zde.

Další fotky najdete zde.

Video z vystoupení Pavla Calty nejdete zde a také zde.

Další odkazy na fotky jsou zde - 1  2  4  5


Žehnání dvou zrestaurovaných křížů v Moravských Bránicích

 

 Fotky z žehnání najdete zde.


Farní kostel volá po opravě

Vlhkost zdí, vnější degradovaný akronátový nátěr fasády, odpadávání omítek,vnitřní fermežový nátěr, eternitová střecha, rezavé věžní hodiny a břidlicová věž. Generální oprava je odhadována na 15 milionů korun.

Více fotek najdete zde.


Sanační práce ve farním kostele

Fotky najdete zde.