Kající a prosebná pouť ke sv.Antonínovi

V neděli 14.června 2020 se uskuteční tradiční oslava sv.Antonína. Ranní  mše sv. v 7.45 ve farním kostele a prosebná mše v poutní kapli nad městem v 10.00 hodin. Budeme vyprošovat skončení šíření nákazy. Na závěr budou poutníci požehnáni  svatým ostatkem padovského Divotvůrce. Je třeba aby účastníci mše dodržovali hygienické předpisy,viz hygienická tabulka.

 


Padova, žehnání relikvií sv. Antonína za skončení pandemie

Video najdete zde.
 

Virtuální návštěva baziliky sv. Antonína v Padově - zde      

 

Prosby o přímluvu  během pandemie směřují k sv.Antonínovi, k jeho hrobu - video zde


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha "Cestou světla"

Celý text najdete zde.

Varhany jako dar vzácnému jubilantovi

90 let života a 60 let služby varhaníka slaví pan Stanislav Liškutin.V záplavě gratulací vyniká blahopřání s poděkováním od brněnského otce biskupa Vojtěcha.Mezi mnoha dary farníků a zpěváků chrámového sboru zase budí pozornost sladké varhany.Vzácnému jubilantovi děkují obě farnosti-kounická i pravlovská,které se připojují k modlitbám za hojné Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Fotky najdete zde.

Poděkování pana Liškutina.

Milí farníci, moc vám děkuji za vaše blahopřání a dary k mým devadesátinám, které mi předala Janka Navrátilová vašim jménem.

Stanislav Liškutin

 


Kefasfest 2019

Letošní ročník Kefasfestu se z důvodu nařízení vlády neuskuteční.

Snad budou pro rok 2021 lepší podmínky a budeme moci řádně oslavit a prožít kulatý 10. ročník festivalu, 25. – 27. 6. 2021.

 

Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů
Osmý ročník festivalu se uskutečnil o víkendu 21.- 23. 6. 2019 v areálu bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích.

Fotografie najdete zde.

Další odkazy na videa a fotky: 1, 2,  3 , 4, 5

 


50 milionů vyžaduje oprava farního kostela

Fotky a plánky najdete zde - 1, 2. 3, 4, 5, 6.