Němčičky 

Kaple v Němčičkách 

Na bočních stěnách kaple, na začátku presbytáře před hlavním oltářem, visí proti sobě dva obrazy – fotografie, zakladatelů kaple Narození Panny Marie v Němčičkách (Klein Niemtschitz) z roku 1904. Na levé straně visí fotografie Karla Růžičky, na pravé straně visí fotografie jeho manželky, Viktorie Růžičkové.

          

         RUZICKA KARL, STIFTER DER KAPELLE KL. NIEMTSCHITZ 1904

a        RUZICKA VIKTORIA, GATTIN DES STIFTERS DIESER KAPELLE

 

                   J. Hauck, Stadt Kanitz, Rosengasse N. 102

Je to jméno snad prvního profesionálního kounického fotografa, který v té době již soustavně fotografofoval všechny významné kounické historické objekty a památky, jež se nám tak na jeho snímcích zachovaly až do dnešních dnů.