Kupařovice 

Kaple v Kupařovicích.

Původně jen kruhová rotunda z roku 1722, později byla před ni směrem k dnešní silnici přistavěna ještě malá loď s malou sakristií a malým, nízkým kůrem, nad nímž je ve stropu čtvercový otvor jako přístup na půdu a současně je nad tímto otvorem zavěšen také malý zvon s lanem, spuštěným na kůr, odkud se při pohřbech zvoní. Na původní rotundě je pod střechou přístavby zachována původní, vnější fasáda z doby, kdy tam stála jenom ta rotunda.

         Na hlavním oltáři je socha Panny Marie, po levé straně (při pohledu na hlavní oltář) je na boční stěně socha sv. Karla Boromejského, na pravé straně socha sv. Františka Xaverského. 

Kaple ( v majetku obce Kupařovice) je v dezolátním stavu a potřebovala by vnitřní i vnější generální opravu.

 

Na levé straně pod kůrem je malovaný barevný malý obraz, znázorňující původní rotundu a u ní v nadživotní velikosti (vzhledem k velikosti namalované původní, rotundové kaple) stojící manželské zakladatele v dobovém oblečení z roku 1722. Muž vpravo je v jakési jakoby tmavé livreji, připomínající frak, s malým kordem po boku, jeho žena vlevo v dobovém tmavém oblečení s kancionálem a růžencem v rukou. Pod obrazem je nápis:

         Gestiftet im Jahre Herrn 1722 von den Eheleuten Andreas u. Anna Schabský, Fürst Dietrichstein seiner Güterinspektor in Kuprowitz. Tedy to byl správce Kopařovického statku a loveckého zámku.

 

        

        

 

V roce 2009 byla střecha kaple opravena.