Bratčice

Kostel Nejsvětější Trojice v Bratčicích

Obec Bratčice až do ustanovení samostatné farnosti spadala pod farnost v Pravlově

První kapli vystavěla obec Bratčice v roce 1709, Byla zasvěcena Nejsvětější Trojici. Roku 1777 byla zbourána a na jejím místě byl postaven kostelík, který byl posvěcen 24.9.1780 P. Petrem Rohovským. Do dnešní podoby se kostel přestavěl od 1.7. do 31.10.1878 za pouhé čtyři měsíce ( nákladem 7550 rak. zlatých)  a vysvěcen byl 3.11. ( 13.12.?) 1878 kanovníkem P. Rob. Šuderlou.

     Nynější rozměry kostela jsou délka 26m, šířka 8m, výška 9m. Výška věže je 27m.

     V roce 1873 byla zřízena fara a prvním farářem byl P. Ignác Konečný nar. 1829 ve Střemchově. Vysvěcen 1855, v Bratčicích od 30.6.1873. V roce 1887 jmenován děkanem a odchází 1.9.1892 do Podivína. Zemřel 26.12.1904.

    

     Druhý farář P. Šemora, nar. 1858 v Uhřicích, vys. 1884 a v Bratčicích od 28.12.1892 do 9.2.1897. Zemřel 21.6.1906 v Brně - Černovicích.

     Třetí farář P. Kapoun, nar. 1840 v Lomnici, vys. 1865 a v Bratčicích od 2.8.1897 do smrti 18.7.1899

     Čtvrtý kněz P. Antonín Nevoral, nar. 6.2.1864 v Třešticích, vys. 1889, v Bratčicích od 23.10.1899 do smrti 26.6.1933. Děkanem byl od roku 1919.

     Pátý kněz P. Jan Marek, nar. 23.6.1881 v Protivanově, vys. 1907, v Bratčicích  od 1.1.1934 do smrti 23.11.1955.

     Šestý kněz P. Josef Hudeček, nar. 27.2. 1898 v Ivančicích, vys. 1922, v Bratčicích  od 1.4.1956 do smrti 22.8.1973, pohřben v   Ivančicích.

     Sedmý kněz P. Josef Ondráček , v Bratčicích od září 1973 do 18.12.1973. Poslední stálý kněz v Bratčicích. Zemřel v roce 2007 a pohřben je v Holubicích.

     Osmý kněz P. Bohumil Mihola v Bratčicích od 20.12.1973 do 18.12.1992. Dojížděl z Medlova.

     Devátý kněz P. Bohuslav Bláha, od 15.10.1992  do 1.10.2007. Dojížděl z Ořechova.

     Desátý kněz P. Karel Obrdlík, od 1.10.2007 dále, dojíždí z Dolních Kounic

Na věži kostela jsou tři zvony. Nejstarší je Umíráček z roku 1822 (1828), váha 31 kg. Je to dar P. Leopolda Steindla.

Druhý zvon je ocelový z roku 1918, dar manželu Vévodových, se kterým se v součastné době nezvoní.

Třetí zvon je z roku 1948, jmenuje se MARIA a byl pořízen ze sbírek farníků.

Zvony, které byly zrekvírovány v první a druhé světové válce:

Sv. Florián 55kg z roku 1836 rek. 1917  

Sv. Cyril 190kg z roku 1872 rek. 1917

Panna Maria  210kg z roku 1908 dar od Tomáše Šmída rek. 1917

Sv. Antonín 300kg z roku 1932 dar manželů Talafantových rek. 1942

Panna Maria 157kg z roku 1932 dar manž. Hlavoňových  rek 1942

Nejs. Trojice 92kg z roku 1932 pořízen ze zvonového fondu rek. 1942.

V roce 1942 byl také s ostatními zvony rekvírován Umíráček, ale po válce v roce 1945 byl vrácen z Kolína nad Rýnem.