Svátost smíření ( zpověď)

Příležitost ke sv.zpovědi je před každou mší svatou a na požádání kdykoliv.