Svátost nemocných

 Ke svátosti nemocných /pomazání nemocných/ je potřeba kontaktovat kněze.Svátost nemocných se uděluje v případě závažnější nemoci,před operací,při zhoršení fyzického či duševního stavu,ve stáří,umírajícímu i když je v bezvědomí,věk nerozhoduje.