Svátost manželství

 Uvažuje-li dvojice o slavení svátosti manželství,tj.o církevním sňatku,ať se co nejdříve setká s farářem své farnosti,případně farářem v místě,kde chce mít svatbu.Před sňatkem je třeba absolvovat příslušnou přípravu.Dále je třeba vyřídit úřední agendu.Je nutné vyřídit formality jak pro občanskou/státní/ matriku,tak pro matriku církevní.Na faře se sepíše snubní zápis.Protokol o uzavření manželství vydává matrikářka s osvědčením po předložení občanských průkazů a rodných listů.Pokřtění předloží na faře křestní list /výpis z křesní matriky/který není starší než tři měsíce ,počítáno od data svatby.Rozvedení pak navíc rozsudek rozvodového soudu.Přiloží i jména svědků s rodným číslem nebo datem narození a trvalým bydlištěm