Antonínská pouť 2009

V neděli 14.června 2009 při Antonínské pouti uctili poutníci vzácnou relikvii svatého Antonína Paduánského."Církev tradičně uctívá svaté a má ve vážnosti jejich pravé ostatky a obrazy"/koncilní liturgická konstituce SC 111/.Relikviář obsahuje kromě ostatku sv.Antonína i hmotu z hrobu sv.Františka a sv.Kláry z Assisi.Pravost zaručuje certifikát kustoda assiského kláštera ze 7.1.1896
vložený do spodní části relikviáře.