Oslava velikonočního tajemství 2017

9.4.Květná neděle:Dolní Kounice 7.45, Bratčice 10.30, křížová cesta na
Antoniček 14.30
11.4.úterý :Dolní Kounice-zpovídání 17.30, mše 18.00
12.4.středa:Mělčany-zpovídání 17.30,mše 18.00
13.4.Zelený čtvrtek:Dolní Kounice 18.00
14.4.Velký pátek:Dolní Kounice 18.00
15.4.Bílá sobota:Dolní Kounice 19.30
16.4.velikonoční neděle:Dolní Kounice 7.45, Pravlov 9.15, Bratčice 10.30
17.4.Pondělí velikonoční:Dolní Kounice 7.45, Mělčany 9.15, Bratčice 10.30

"Tomáš je jedním z těch,kdo je nespokojen a hledá,chce si ověřovat osobně
a mít vlastní zkušenost.Ve znamení po hřebech nachází rozhodující důkaz,že je
milován,očekáván a chápán.Stojí před Mesiášem plným jemnocitu,milosrdenství a
něhy.Mohl se dotknout velikonočního tajemství,které plně zjevuje
spásonosnoz lásku nekonečně milosrdného Boha."                                                                                                                                                                                                                  František


 


Nová střecha kostela v Mělčanech 2017

Fotky najdete zde.


Farní kostel volá po opravě

Vlhkost zdí, vnější degradovaný akronátový nátěr fasády, odpadávání omítek,vnitřní fermežový nátěr, eternitová střecha, rezavé věžní hodiny a břidlicová věž. Generální oprava je odhadována na 15 milionů korun.

Více fotek najdete zde.


Nová věž pravoslavné "Barborky"

Fotky najdete zde.


Ekumenismus mučedníků

O slavnosti sv.Barbory 2016 pravoslavný světící biskup Izaiáš vložil do oltáře /prestolu/ stejnojmenné kaple ostatky dvou mučednic z období ruské bolševické revoluce 1918, kněžny Alžběty a mnišky Barbory.

Fotky najdete zde.


Tříkrálová sbírka

Mráz štípal koledníky do tváří,ale hřálo je vědomí,že konají dobro. Účastí na sbírce-koledníčci i dárci zahájili nový rok dobrým skutkem, zasévali dobro do srdcí. Velké díky i vedoucím 24 skupinek. Na domech zůstává nápis: "K+M+B 2017" neboli "Kriste,požehnej tomuto domu". Celkem Tříkrálová sbírka ve farnosti shromáždila 163.172,-  Dolní Kounice darovaly 50.816,- Moravské Bránice-32.039,-  Nové Bránice -29.783,-  Trboušany-29.842,- a Mělčany-20.692,- Farnost Dolní Kounice  vybrané peníze poskytla Oblastní Charitě Rajhrad a děkuje všem.

Fotografie najdete zde.


Restaurování mramorového kříže u Obecního úřadu Moravské Bránice

Fotky najdete zde.


Obnovená Boží muka v Moravských Bránicích

 

Péčí Obecního úřadu Mor.Bránice byla památka opravena a doplněna o kříž. Fotky najdete zde.


Nová věž s fasádou kaple po 40 létech /1975-2015/

Oprava fasády kaple pokračuje i v roce 2016.  Fotky z roku 2015 najdete zde.

Historické fotky z roku 1975 a fotky z roku 2016 najdete zde.


Kefasfest 2016

 Fotky z Kefastfestu najdete zde.

V synagoze byl promítán film Cyril a Metoděj. Video najdete zde.

Snímky a videa z hudebního programu najdete zde.

Další fotky najdete zde a zde.

 

A ještě další fotky jsou zde  a  zde.

Forky jsou i na Signaly.cz -zde.

Videoukázku z hudebního programu najdete zde.

A ještě jedny fotky.