Poděkování za úrodu

Ve středu 4.října 2017 v 17.00, v poutní kapli nad městem, bude  u oltáře sv.Františka  bohoslužba s děkovným Te Deum.

"Dobrořečíme ti, Bože,Stvořiteli všech věcí, že nám dáváš pozemská dobra a zachováváš nás naživu."       /z Liturgie hodin/
Nová zpovědnice v Bratčicích

"Milosrdný Bože a Otče smilování, požehnej nám, abychom zde zakoušeli dary tvé milosti a dosáhli smíru s tebou, církví i všemi bližními."  Z  žehnací modlitby 5.července 2017

Fotky najdete zde.


Kefasfest 2017

"Letošní Kefasfest v Dolních Kounicích byl naplněn opravdovou radostí." facebook  o.biskupa Pavla Konzbula.  Fotky najdete zde.

Další fotky najdete zde.

Video z vystoupení Pavla Calty nejdete zde a také zde.

Další odkazy na fotky jsou zde - 1  2  4  5


Žehnání dvou zrestaurovaných křížů v Moravských Bránicích

 

 Fotky z žehnání najdete zde.


Restaurování mramorového kříže u Obecního úřadu Moravské Bránice

Fotky najdete zde.


Obnovená Boží muka v Moravských Bránicích

 

Péčí Obecního úřadu Mor.Bránice byla památka opravena a doplněna o kříž. Fotky najdete zde.


První svaté přijímání

V neděli 4. června 2017 přijalo 10 dětí z naší farnosti první svaté přijímání. Ukázku z fotek najdete zde.

Pokud máte zájem o fotky ( na CD nebo na papíře) pište na mail  rybnicek@siluvky.cz  nebo volejte 723137421.


Farní kostel volá po opravě

Vlhkost zdí, vnější degradovaný akronátový nátěr fasády, odpadávání omítek,vnitřní fermežový nátěr, eternitová střecha, rezavé věžní hodiny a břidlicová věž. Generální oprava je odhadována na 15 milionů korun.

Více fotek najdete zde.


Sanační práce ve farním kostele

Fotky najdete zde.


Nová věž s fasádou kaple po 40 létech /1975-2015/

Oprava fasády kaple pokračuje i v roce 2016.  Fotky z roku 2015 najdete zde.

Historické fotky z roku 1975 a fotky z roku 2016 najdete zde.