Farní kostel volá po opravě

Vlhkost zdí,vnější degradovaný akronátový nátěr fasády,odpadávání omítek,vnitřní fermežový nátěr,eternitová střecha,rezavé věžní hodiny. Generální oprava je odhadována na 15 milionů korun.

Více fotek najdete zde.


Nová věž pravoslavné "Barborky"

Fotky najdete zde.


Ekumenismus mučedníků

O slavnosti sv.Barbory 2016 pravoslavný světící biskup Izaiáš vložil do oltáře /prestolu/ stejnojmenné kaple ostatky dvou mučednic z období ruské bolševické revoluce 1918, kněžny Alžběty a mnišky Barbory.

Fotky najdete zde.


Tříkrálová sbírka

Mráz štípal koledníky do tváří,ale hřálo je vědomí,že konají dobro. Účastí na sbírce-koledníčci i dárci zahájili nový rok dobrým skutkem, zasévali dobro do srdcí. Velké díky i vedoucím 24 skupinek. Na domech zůstává nápis: "K+M+B 2017" neboli "Kriste,požehnej tomuto domu". Celkem Tříkrálová sbírka ve farnosti shromáždila 163.172,-  Dolní Kounice darovaly 50.816,- Moravské Bránice-32.039,-  Nové Bránice -29.783,-  Trboušany-29.842,- a Mělčany-20.692,- Farnost Dolní Kounice  vybrané peníze poskytla Oblastní Charitě Rajhrad a děkuje všem.

Fotografie najdete zde.


Restaurování mramorového kříže u Obecního úřadu Moravské Bránice

Fotky najdete zde.


Obnovená Boží muka v Moravských Bránicích

 

Péčí Obecního úřadu Mor.Bránice byla památka opravena a doplněna o kříž. Fotky najdete zde.


Nová věž s fasádou kaple po 40 létech /1975-2015/

Oprava fasády kaple pokračuje i v roce 2016.  Fotky z roku 2015 najdete zde.

Historické fotky z roku 1975 a fotky z roku 2016 najdete zde.


Kefasfest 2016

 Fotky z Kefastfestu najdete zde.

V synagoze byl promítán film Cyril a Metoděj. Video najdete zde.

Snímky a videa z hudebního programu najdete zde.

Další fotky najdete zde a zde.

 

A ještě další fotky jsou zde  a  zde.

Forky jsou i na Signaly.cz -zde.

Videoukázku z hudebního programu najdete zde.

A ještě jedny fotky.