Požehnání nového zvonu v Trboušanech

V sobotu 11. 11. 2017 byl požehnán nový zvon svatý Josef. Fotky najdete zde.


Pravlov - oprava fasády kostela a sanační práce

Fotky najdete zde.


Nová zpovědnice v Bratčicích

"Milosrdný Bože a Otče smilování, požehnej nám, abychom zde zakoušeli dary tvé milosti a dosáhli smíru s tebou, církví i všemi bližními."  Z  žehnací modlitby 5.července 2017

Fotky najdete zde.


Kefasfest 2017

"Letošní Kefasfest v Dolních Kounicích byl naplněn opravdovou radostí." facebook  o.biskupa Pavla Konzbula.  Fotky najdete zde.

Další fotky najdete zde.

Video z vystoupení Pavla Calty nejdete zde a také zde.

Další odkazy na fotky jsou zde - 1  2  4  5


Žehnání dvou zrestaurovaných křížů v Moravských Bránicích

 

 Fotky z žehnání najdete zde.


Restaurování mramorového kříže u Obecního úřadu Moravské Bránice

Fotky najdete zde.


Obnovená Boží muka v Moravských Bránicích

 

Péčí Obecního úřadu Mor.Bránice byla památka opravena a doplněna o kříž. Fotky najdete zde.


Farní kostel volá po opravě

Vlhkost zdí, vnější degradovaný akronátový nátěr fasády, odpadávání omítek,vnitřní fermežový nátěr, eternitová střecha, rezavé věžní hodiny a břidlicová věž. Generální oprava je odhadována na 15 milionů korun.

Více fotek najdete zde.


Sanační práce ve farním kostele

Fotky najdete zde.


Nová věž s fasádou kaple po 40 létech /1975-2015/

Oprava fasády kaple pokračuje i v roce 2016.  Fotky z roku 2015 najdete zde.

Historické fotky z roku 1975 a fotky z roku 2016 najdete zde.